Thông tin chi tiết về hoạt động marketing game năm 2022

Thông tin chi tiết về hoạt động marketing game năm 2022

Đăng ký Bản tin Trò chơi trên Facebook để nhận Thông tin chi tiết về Tiếp thị Trò chơi cho báo cáo 2022 và hơn thế nữa!

Thông tin chi tiết về kỷ nguyên mới của quảng cáo trò chơi

Khám phá xu hướng người chơi đã phát triển như thế nào vào năm 2021, tại sao sự đa dạng và thể hiện nhân vật chân thực lại quan trọng hơn bao giờ hết và xem xét các bản cập nhật tổ chức giúp tạo ra thông tin chi tiết về người dùng thông qua chiến lược dữ liệu của bên thứ nhất được kết nối .

Nội dung của báo cáo này

  • Thông tin chi tiết và phân tích về dòng người chơi mới
  • Khám phá lý do tại sao tính đại diện và tính đa dạng lại quan trọng đến vậy vào năm 2022
  • Tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa với người chơi
  • Các cân nhắc của tổ chức đối với bối cảnh quảng cáo đã thay đổi
  • Những điều cần biết để giúp bạn lập kế hoạch cho năm 2022

Giới thiệu về báo cáo này

Games Marketing Insights cho năm 2022 do Facebook Gaming phối hợp với Facebook IQ sản xuất. Nó cung cấp thông tin chi tiết mới và độc đáo được thiết kế để mở ra cơ hội và giúp các công ty trò chơi đạt được mức tăng trưởng kinh doanh bền vững trong năm 2022 và hơn thế nữa.

    Nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!

    Leave a Reply